17:49

Mối đe dọa tiếp tục của dịch bệnh do vi rút Zika và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi và tái nổi khác trong khu vực do sự gia tăng của giao thương đi lại quốc tế, biến đổi khí hậu và môi trường và những tác động đáng kể của các dịch bệnh tiềm tàng trong khu vực tới sức khỏe, xã hội và kinh tế;

Chiều 19.9, sau Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN với sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN, Tổ chức WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, bản Tuyên bố chung của Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN về ứng phó với dịch bệnh do vi rút Zika đã được đưa ra. Dưới đây là toàn văn bản tuyên bố chung:

Chúng tôi, Bộ trưởng Y tế/Trưởng đoàn đại biểu các nước gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đặc biệt về ứng phó với dịch bệnh do vi rút Zika trong khu vực vào ngày 19 tháng 9 năm 2016 để thảo luận về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao khả năng đáp ứng với mối đe dọa này.

NHẮC LẠI Tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 10 về tăng cường an ninh y tế khu vực liên quan đến bệnh truyền nhiễm và các  bệnh có nguy cơ gây đại dịch đã được thông qua vào ngày 22 tháng 11 năm 2015 tại KualaLumpur, Malaysia;

NHẮC LẠI các biện pháp đã được thống nhất nhằm kêu gọi tăng cường khả năng chuẩn bị, giám sát và đáp ứng với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi và tái nổi như đã được đề cập trong các tài liệu của Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN+3 về phòng chống Ebola tại Bangkok, Thailand vào tháng 12 năm 2014; và Hội nghị trực tuyến đặc biệt của các nước ASEAN+3 về ứng phó với dịch bệnh do MERS-CoV trong khu vực vào tháng 7 năm 2015;

QUAN TÂM tới sự lan truyền của dịch bệnh do vi rút Zika và mối liên hệ với chứng đầu nhỏ và các rối loạn thần kinh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đây là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp mang tính toàn cầu và đã được ghi nhận tại 72 quốc gia, bao gồm cả các nước thành viên thuộc ASEAN;

ĐÁNH GIÁ những cam kết của các nước thành viên ASEAN trong nỗ lực quản lý sự lan truyền của dịch bệnh và tiếp tục thực hiện các nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về bệnh dịch này;

HOAN NGHÊNH công tác chuẩn bị của các nước thành viên ASEAN trong việc ứng phó với các mối đe dọa của dịch bệnh do vi rút Zika, bao gồm cả xây dựng năng lực trong việc giám sát thực địa, xét nghiệm, kiểm soát véc tơ và truyền thông nguy cơ đến cộng đồng;

GHI NHẬN những tiến bộ đã đạt được ở cấp độ toàn cầu bởi WHO và các đối tác khác nhằm tăng cường năng lực đáp ứng đối với các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp;

NHẬN THỨC được mối đe dọa tiếp tục của dịch bệnh do vi rút Zika và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi và tái nổi khác trong khu vực do sự gia tăng của giao thương đi lại quốc tế, biến đổi khí hậu và môi trường và những tác động đáng kể của các dịch bệnh tiềm tàng trong khu vực tới sức khỏe, xã hội và kinh tế;

CHÚNG TÔI, Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN, thống nhất để nâng cao công tác chuẩn bị, đáp ứng với dịch bệnh do vi rút Zika và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi và tái nổi khác trong khu vực với các tuyên bố sau:

1. Tăng cường hệ thống giám sát của quốc gia và đẩy mạnh các cơ chế đánh giá nguy cơ hiện có của khu vực về vi rút Zika với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế bao gồm cả WHO;

2. Đẩy mạnh thực hiện IHR và các cơ chế hiện có để kịp thời chia sẻ thông tin giữa các quốc gia trong khu vực nhằm có được sự đánh giá nguy cơ một cách chính xác;

3. Nâng cao hiệu quả của việc giám sát và đáp ứng dịch bệnh do vi rút Zika cũng như các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi khác của các nước trong khu vực thông qua các cơ chế của ASEAN như: Mạng lưới ASEAN-EOC, Mạng lưới ASEAN+3 FETN;

4. Triển khai các biện pháp thích hợp trong việc quản lý, đánh giá nguy cơ bằng cách kiểm soát véc tơ, đảm bảo tiếp cận chẩn đoán phòng xét nghiệm bao gồm cả việc tăng cường mạng lưới phòng xét nghiệm quốc gia và truyền thông nguy cơ;

5. Thực hiện các nghiên cứu, chia sẻ phát hiện mới và bài học kinh nghiệm liên quan đến dịch bệnh do vi rút Zika thông qua các cơ chế hợp tác giữa các nước ASEAN bao gồm cả mạng lưới ASEAN+3 FETN, SEAMEO-TROPMED, và cũng như các cơ chế hoạt động khác bao gồm Chương trình hợp tác An ninh Y tế toàn cầu (GHSA).

Chúng tôi, nhất trí cam kết triển khai hiệu quả các chiến lược và giải pháp nêu trên để đạt được các năng lực một cách tốt nhất đảm bảo an ninh y tế và sức khỏe người dân.

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.