05:12

Từ 1.1.2017, những người không có bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ phải chịu mức viện phí tăng khoảng 30% và đến 1.7.2017 sẽ tăng 50% so với hiện nay.

Theo ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), Bộ Y tế đã xây dựng Dự thảo Thông tư điều chỉnh viện phí đối với người không có thẻ BHYT.

Theo dự thảo, từ 1.1.2017, viện phí của người không có BHYT sẽ tăng khoảng 30% và đến 1.7.2017 sẽ tăng 50% so với hiện nay. Có không ít dịch vụ tăng gấp 2, 3 lần. Mức giá này giống như giá của nhóm có BHYT, tuy nhiên, người bệnh không có BHYT sẽ phải thanh toán 100%.

Cụ thể, tiền khám bệnh trong tháng 3 ở bệnh viện hạng 1 vẫn là 20.000 đồng/lượt khám; bệnh viện hạng 2 là 15.000 đồng, bệnh viện hạng 3 là 10.000 đồng, bệnh viện hạng 4 là 7.000 đồng. Đến tháng 7, tiền khám sẽ tăng lên tương đương các hạng bệnh viện là 39.000 đồng; 35.000 đồng, 31.000 đồng và 29.000 đồng. Còn từ 1.3, tiền giường điều trị Hồi sức tích cực ở bệnh viện hạng đặc biệt tăng từ 335.000 lên 354.000 đồng, còn tháng 7 tăng lên 677.000 đồng/người.

Theo ông Nam Liên, thông tư này sẽ chỉ quy định mức giá tối đa, Bộ Y tế sẽ quy định mức giá cụ thể đối với các bệnh viện thuộc trung ương quản lý. Những bệnh viện thuộc địa phương quản lý sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Được biết, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương chuyển phần ngân sách đang cấp tiền lương cho các bệnh viện hiện nay để hỗ trợ 30% còn lại cho người cận nghèo tham gia BHYT, nâng mức hỗ trợ người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiên có mức sống trung bình để họ tham gia BHYT (hiện nay đang hỗ trợ tối thiểu 30%).

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã đề nghị các tỉnh phải bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo của tỉnh, chỉ đạo các bệnh viện sử dụng một phần chênh lệch thu chi để lập Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh, để hỗ trợ các trường hợp có khó khăn trong chi trả viện phí.

Từ tháng 3.2016 đến nay, viện phí đã có 2 lần điều chỉnh đối với nhóm có thẻ BHYT. Cụ thể, từ ngày 1.3.2016, viện phí của người có BHYT tăng khoảng 30% do tính thêm các chi phí phụ cấp ngày trực, phụ cấp phủ thuật thủ thuật.

Để tránh tác động lớn đến xã hội, hiện nay mới có 16 tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT trên 85% tính theo mức giá viện phí mới này. Theo lộ trình, từ nay đến hết năm 2016, các tỉnh còn lại sẽ tiến hành điều chỉnh viện phí theo giá mới.

Hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh của người không có thẻ bảo hiểm y tế chưa tính đủ các chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ. Vì thế, lần điều chỉnh này mức giá sẽ tính thêm tiền lương, phụ cấp; mức tối đa bằng mức giá của các dịch vụ do bảo hiểm y tế thanh toán. Việc điều chỉnh lần này sẽ tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ để khuyến khích người dân tham gia BHYT.

Chủ trương của Đảng, Nhà nước hiện nay là thực hiện BHYT toàn dân, mọi người dân đều có BHYT, khi đi KCB phần lớn chi phí sẽ do BHYT chi trả. Những đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, cận nghèo, trẻ em <6 tuổi.... nhà nước sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí để mua thẻ BHYT, các đối tượng còn lại phải tự tham gia BHYT.

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.